ELBURG - Op 12 maart zal er in Elburg, in restaurant De Haas, om 20.30 een openbaar debat plaatsvinden over het nut van de Provinciale Staten. Dit debat wordt georganiseerd door het NO-Veluwe afdeling-bestuur van D66. Bij dit debat zullen gemeenteraadslid Marnix Smulders, gedeputeerde Annemieke Traag en kandidaat voor de aanstaande verkiezingen Anke Kuipers aanwezig zijn om de discussie in te gaan vanuit hun eigen functioneren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De SGP afdeling Elburg-Oldebroek organiseert op 10 maart aanstaande een verkiezingsavond. Het thema van deze avond is: water en land. Op deze avond zal spreken Dhr. Lambert Polinder, kandidaat waterschapsverkiezing. Hij zal spreken over het feit dat water zowel onze vriend als onze vijand kan zijn. Ook op deze avond zullen spreken de heren Steven van Westreenen en Sjaak van Schaik, adviseurs van bureau van Westreenen te Barneveld. Dit bureau behartigt de belangen van met name de agrariers op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ordening etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten en statenlid Eppie Klein uit Doornspijk verlaat de Provinciale Staten. Klein werd in 2000 lid van de PS en is sinds 2001 fractievoozitter van de SGP. Bang om in een zwart gat te vallen is de nestor van de Provinciale Staten niet. Hij heeft een eigen bedrijf, maar wil ook meer aandacht geven aan gezin en familie.

Beluister HIER het interview dat Eppie Klein had voor Omroep Gelderland

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO – D66 Gelderland wil investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van gelden voor de opwekking van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op schooldaken. De kosten die de scholen uitsparen door zelf energie op te wekken kan ingezet worden voor beter onderwijs. Michiel Scheffer, lijsttrekker D66 Gelderland: " Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast levert de besparing geld op voor de inzet van één parttime muziek of gymleraar. Een win-win situatie dus".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van zestien februari 2015 een motie ingediend waarbij het college gevraagd wordt om de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. Deze motie werd tijdens de raadsvergadering door een grote meerderheid van de raad aangenomen. Het college heeft aangegeven met de intentie van de motie aan de slag te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

René Slager Harold Zoet en Jan Neijzen bij de Botterwerf in Elburg

ELBURG - De historische panden, musea, en botters zijn beeldbepalend voor Elburg. 'Dit erfgoed willen we in goede staat houden. Om die reden heb ik kandidaat-statenleden van de provincie Gelderland in de vesting rondgeleid', aldus Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg. De provincie Gelderland heeft de laatste jaren veel geld geïnvesteerd in het cultureel erfgoed. Jan Neijzen: 'Met name rond de haven zijn projecten gerealiseerd. Niet alleen de Botterwerf, maar ook Café de Baars en de touwslagerij zijn daardoor het bekijken waard'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De officiële start van de provinciale informatiecampagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten vindt plaats op woensdag 25 februari. De laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen wordt rond 16.00 uur onderbroken om op de Zuidgalerij van het Huis der Provincie in Arnhem alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor te stellen. De speciale website van de provincie www.gelderland.nl/verkiezingen waarop ook de StemWijzer is te vinden, wordt op dat moment online gezet door de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. De speciaal voor de verkiezingen gemaakte informatiekrant ligt dan ook klaar. Deze krant wordt op donderdag 26 februari huis aan huis in Gelderland verspreid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG-D66 heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen in de gemeente Elburg met betrekking tot het uitbetalen van PGB gelden door de Sociale Verzerkingsbank (SVB). Welk effect heeft dit voor de inwoners? En hoe kan onze gemeente hier mogelijk bij ondersteunen?

Sinds 1 januari 2015 is het zogeheten Trekkingsrecht van toepassing op de Persoons Gebonden Budgetten. De Sociale Verzekeringsbank is nu verantwoordelijk voor juiste en tijdige betaling van zorgkosten aan de zorgaanbieders. Het blijkt nu dat de SVB problemen heeft met het verwerken van de contracten van aanbieders en bij het uitbetalen van zorggelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO – De kern van het verkiezingsprogramma van D66 Gelderland is 'Meer banen, Minder lasten, Beter onderwijs'. D66 wil terug naar de basis en in gesprek gaan met de inwoners van Gelderland. Volgens lijsttrekker Michiel Scheffer is de overheid namelijk te ingewikkeld geworden wat tot stroperige besluitvorming heeft geleid: "Wij willen dat de overheid simpel, slagvaardig en aanspreekbaar is. Dus geen grote trage ambtelijke apparaten en ondoorzichtige besluitvorming. Gelderland heeft behoefte aan een daadkrachtig bestuur, meer banen, minder lasten en beter onderwijs voor alle inwoners."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Algemeen Belang is blij met het plan om huizen in het buitengebied te voorzien van huisnummerpaaltjes. De partij heeft hierop enige tijd geleden bij het gemeenbestuur aangedrongen. Hulpdiensten mogen geen tijd verliezen, doordat zij een huis niet kunnen vinden.

Het gemeentebestuur heeft deze week besloten om een actie "Beter Zichtbaar" te gaan uitvoeren voor de aanschaf en het plaatsen van huisnummerpaaltjes in het buitengebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Stem

REGIO - Op 18 maart is het weer zover. Gelderlanders kunnen die dag stemmen op de partij waarvan zij vinden dat die het beste hun belangen in Provinciale Staten van Gelderland kan behartigen. Binnenkort gaan de campagnes van de 19 partijen die in Gelderland meedoen van start.
Ook de provincie informeert over de verkiezingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - In het kader van Wereld Braille Dag hebben Jan Jacob van Dijk en Daisy Vliegenhart op zaterdag 3 januari in Ermelo het Gelderse CDA verkiezingsprogramma 'Tussen de mensen' in braille overhandigd aan Bert Bloemendaal. Bloemendaal is blind en werkzaam bij Proson, een sociale werkvoorziening voor mensen met een visuele beperking. Van Dijk is lijsttrekker in Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015. Vliegenhart staat op nummer 4 van de Gelderse lijst en is initiatiefnemer van deze actie. Uniek is dat álle provinciale verkiezingsprogramma's van het CDA zijn vertaald in braille.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lammert Vinke  2

ELBURG - Lammert Vinke is gekozen tot de nieuwe partijvoorzitter van Algemeen Belang. Hij neemt daarmee het stokje over van Gertwin Visscher, die volksvertegenwoordiger is geworden in de gemeenteraad van Elburg.

Lammert is 26 jaar en een geboren en getogen Doornspijker. Hij woont sinds kort in de binnenstad van Elburg en is werkzaam in de Informatie Technologie. Sinds 2010 is Lammert betrokken bij Algemeen Belang, eerst als schaduwfractielid en de daarna ook als bestuurslid. Bij de laatste verkiezingen heeft hij deel uitgemaakt van de verkiezingscommissie en ervoor gezorgd dat de partij zichtbaar is geworden op sociale media.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Mariposa 1 bw

ELBURG - In de aanloop naar de transitie van onder andere de WMO de komende maand heeft bestuur en fractie van de Elburgse PvdA op 1 december een werkbezoek gebracht aan zorgcentrum Mariposa om van de praktijk te horen hoe deze transitie gestalte krijgt. Een gesprek in alle openheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

REGIO - Na gedegen werk van de Kandidaatstellingscommissie van de VVD Waterschap-Centrale Vallei & Veluwe kon op 27 november de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 vaststellen. De kandidaten op de eerste plaatsen kunnen bogen op veel kennis en ervaring en onder het motto "een effectief en doelmatig waterbeheer" willen zij zich graag intensief gaan bezighouden met de kerntaken van het Waterschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In Kamperveen is Vogelgriep vastgesteld. Wat betekent dit voor de gemeente Elburg. In de raadsvergadering van 24 november 2014 heeft Algemeen Belang burgemeester Frans de Lange gevraagd hierover de inwoners van de gemeente te informeren.

In Kamperveen (Overijssel) is op 21 november 2014 bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Ook bij 2 andere bedrijven in de buurt is vogelgriep vastgesteld. Hemelsbreed is dit nog geen 10 km vanaf de gemeente Elburg. Daarom heeft Algemeen Belang Burgemeester Frans de Lange gevraagd wat dit betekent voor Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De fracties van de ChristenUnie van de RNV-gemeenten (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten) hebben gezamenlijk aan de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de toekomst van de WSW-bedrijven.

De aanleiding hiervoor is het op 1 mei jl. verschenen rapport van onderzoeksbureau Iroko, genaamd 'Afbouw met beleid'. In dit rapport is geconcludeerd dat de mogelijkheid om de Inclusief Groep te verzelfstandigen of te vervreemden nader onderzocht dient te worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEM - Tweede Kamerlid Otwin van Dijk kwam op uitnodiging van de PvdA afdelingen Hattem, Oldebroek, Heerde & Elburg naar Hattem om met publiek te spreken over de zorgtaken die per 2015 uitgevoerd worden door gemeenten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Raadsleden van de ChristenUnie uit Elburg, Putten, Nunspeet en Ermelo zijn op werkbezoek geweest bij het sociale werkbedrijf voor blinden en slechtzienden Proson in Ermelo. De raadsleden wilden zich laten informeren over de mogelijke gevolgen van de Participatiewet voor mensen met een visuele beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wethouder Henk Wessel treedt op als debatleider

Businessclub is klaar voor het debat

't HARDE - 19 november is de gemeenteraad en het college van Elburg te gast bij de Businessclub 't Harde. Het programma staat in het teken van kennismaking tussen politiek en bedrijfsleven. "We gaan op een interactieve manier met elkaar het gesprek aan", aldus bestuurslid Patrick Visch, "De formule die we daarvoor gekozen hebben staat garant voor een boeiende avond". Wethouder Economische Zaken Henk Wessel zal als debatleider de avond in goede banen leiden. "Het is goed om als politiek goed in gesprek te zijn met het bedrijfsleven en te investeren in dit soort bijeenkomsten".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)