Otwin

HATTEM - De PvdA-afdeling Hattem houdt op vrijdag 14 november een politiek café met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Samen met de PvdA-afdelingen Heerde, Oldebroek, Epe en Elburg wil de afdeling antwoord geven op vragen over de zorgtaken die vanaf 1 januari 2015 op de bordjes van de gemeentes liggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14-10-14 Careander 2 bw

ELBURG - Een keukentafel, koffie en een open gesprek. Dat is wat dinsdagochtend 14 oktober de PvdA-fractie en voor ogen stond. En dat werd het ook. Informatie is uitgewisseld, vragen zijn gesteld en mogelijkheden benoemd. Maar ook zorgen, over de cliënten, of ze nog wel allemaal geholpen kunnen worden. 'Het zou het ergste zijn als de onzichtbare zorg verdwijnt. De mensen die al niet makkelijk contact leggen, die niet komen zeggen als het niet goed met ze gaat. Mensen waar wij lang over doen om een vertrouwensband op te bouwen. Bij sommigen is het lijntje al zo dun, ik ben bang dat er straks geen tijd zal zijn om die allemaal in beeld te houden.' Een duidelijk signaal van medewerkers van Careander. Beleidsmedewerker Lisette Schepers: 'We experimenteren met digicontact, maar op een scherm kun je niet zien hoe de kamer er uit ziet.' Er is maar zoveel wat je aan contact kunt verminderen, zoveel is duidelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda

ELBURG - De groei van Lelystad Airport vraagt om een economisch actieplan voor de regio. Dat schreven de CDA-fracties van Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek in een gezamenlijke brief. De fracties pleiten in de brief voor de economische belangen van de regio. Jan Neijzen, fractievoorzitter van CDA Elburg en initiatiefnemer van de brief: "In de luchtvaart gaat het om grote belangen. Nationale partijen; Schiphol, KLM, Transavia en vele anderen maar ook internationale partijen spelen een rol. Wij willen dat de belangen van onze lokale ondernemers ook gehoord worden. En vooral in de recreatieve en toeristische sector.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De bevolking van Elburg is verbaasd over de blokkade die de Raad heeft opgeworpen voor het plan Havenstraat 5/5a (Bij Rosalie). Een petitie en meerdere ingezonden brieven zijn daarvan het resultaat. Het plan van de familie Vos om een bestaande horecavergunning in te ruilen voor een vergunning voor Havenkade 5/5a strandde op bezwaren in de Raad vanwege het restrictieve horecabeleid dat geldt binnen de vesting Elburg. Ook de gelijke behandeling van eerdere aanvragers voor horecavergunningen speelt daarin een rol. Elburg Beleid is van mening dat deze aanvraag niet te vergelijken is met andere afgewezen aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - PvdA-raadslid Edwin Vonk schrok vorige week toen bleek hoeveel bezorgde mensen er zijn die geen idee hebben hoe het er over drie maanden uit gaat zien met alle wetsveranderingen in onze gemeente. Vonk: 'Vorige week is er een informatieavond georganiseerd voor mensen met vragen over de komende decentralisaties. Aan het einde van de avond vertrokken veel mensen met onbeantwoorde vragen en zorgen over hun eigen situatie. Daarnaast hoorde ik ook dat er onrust is bij personeel van het Centrum Jeugd en Gezin, vrijgevestigde psychologen en bij diverse zorgaanbieders. Veel mensen lopen met vraagtekens en zorgen rond.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

ELBURG -  Els Baauw is de nieuwe voorzitter van VVD Elburg. Samen met het eveneens kersvers benoemde bestuurslid Helga Wijnne gaat het VVD bestuur met ervaring een frisse koers inzetten. De VVD fractie is blij met dit krachtige bestuur. Het is net als in een onderneming, de juiste mensen op de juiste plaats is de basis om te komen tot succes.

Els Baauw is op voordracht van het zittende afdelingsbestuur benoemd tot voorzitter van de VVD Elburg. Zij volgt Patrick Gaynor op, die sinds januari 2013 voorzitter (a.i) was.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Boring naar schaliegas voorkomen door CDA

ELBURG - In de Nederlandse grond zitten twee lagen die schaliegas kunnen bevatten. Het Geverik Laagpakket zit voor een klein deel onder Elburgs grondgebied. Er is internationaal veel te doen over de schadelijke gevolgen van de winning van dit gas. Voor de Elburgse CDA fractie een reden om de ontwikkelingen kritisch te volgen. Schade aan het milieu, grondwater, maar ook de verzakking van woningen; zijn de donkere wolken die nu al hun schaduw werpen op mogelijke plannen. De CDA fractie stelde daarom schriftelijke vragen aan het college omtrent de ideeën die het college hierover heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dsc08959b

't HARDE - Tijdens de Provinciale Statenvergadering van de provincie Overijssel van woensdag 10 september is mevrouw Bea Vlieger uit 't Harde benoemd tot lid van de Rekenkamer Oost-Nederland.

Het lidmaatschap gaat in per 1 januari 2015 en is voor de duur van zes jaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling heeft mevrouw Vlieger de eed afgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levendige Vesting met Kerst idV

ELBURG - De fractie van het CDA Elburg is net als veel anderen teleurgesteld over het besluit dat Kerst in de Vesting 2014 niet doorgaat. Fractievoorzitter Jan Neijzen; "Wij hebben respect voor het moeilijke besluit dat de bestuursleden van KidV genomen hebben. Men geeft aan dat het evenement vanwege de massale belangstelling organisatorisch boven het hoofd is gegroeid. Met name de veiligheidsrisico's zijn te groot."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli diende de SGP-gemeenteraadsfractie een motie in om de leges voor een graf in de gemeente Elburg niet duurder te laten worden. Terwijl de financiële rijksbijdragen en opbrengsten uit leges en gemeentelijke belastingen sterk afnemen, stijgen de taken en kosten van de gemeente. Hierdoor wordt er naarstig gezocht naar extra opbrengsten via diverse leges.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beëdiging burgerraadsleden Elburg 2014 grt

ELBURG - Voor het eerst sinds een tiental jaren zijn er in Elburg weer burgerraadsleden beëdigd. Ten kantore van burgemeester Frans de Lange hebben Wim Bijl (PvdA) en Martin Roest (D66) de eed afgelegd. De laatste tien jaar werd een burgerraadslid ingesteld en niet beëdigd. Dit leidde tot een ongelijkheid. Een burgerraadslid kreeg geen toegang tot vertrouwelijke informatie waar reguliere raadsleden wel toegang toe hebben. Ook moesten ze soms de bespreking in commissievergaderingen verlaten vanwege een vertrouwelijk karakter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Als inspreker voor het onderwerp "spreekrecht niet geagendeerde onderwerp' nam namens winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg de heer Y. de Boer maandagavond tijdens de gemeenteraad het woord. Hij hield een pleidooi voor de openstelling van de kruising Jufferenstraat—Vischpoortstraat-Beekstraat, ofwel 'het Kruis', gedurende de winterperiode.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Op zaterdag 14 juni is tijdens algemene ledenvergadering van CDA Gelderland Jan Jacob van Dijk gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Op dit moment is hij gedeputeerde voor het CDA in Gelderland. Jan Jacob is 49 jaar oud, gehuwd en drie kinderen. Voorzitter van CDA Gelderland, Peter Drenth, over deze voordracht: "Jan Jacob heeft de afgelopen vier jaar laten zien veel voor Gelderland en haar inwoners te kunnen betekenen. Ik ben blij dat hij dit ook de komende vier jaar voor het CDA wil doen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP-kraam2

ELBURG - De meeste bezoekers van de open dag van stichting NOHE op zaterdag 7 juni jl. wisten wel hoe de burgemeester van Elburg heet. De SGP Elburg testte tijdens deze markt de politieke kennis van zaken bij bezoekers. Maar liefst drie SGP-taarten waren te winnen. Naast de naam van Elburgs' burgervader, werd een van de andere vragen ook doorgaans direct goed beantwoord: het fusiejaar van gemeente Doornspijk met gemeente Elburg. De oudere generatie wist deze vraag, soms na enig rekenwerk, direct te beantwoorden. Veel bezoekers realiseerden zich overigens pas tijdens het beantwoorden van deze vraag dat de fusie precies 40 jaar geleden is!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto michiel

WEZEP/ELBURG - Afgelopen donderdagavond 5 juni is een ledenvergadering van de afdeling D66 Noord-Oost Veluwe (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek) gehouden in Wezep. Tijdens de vergadering is ingestemd met een nieuw bezetting van het afdelingsbestuur. Jan Evert Drenth neemt de taken van Erik Kort over als penningmeester. Erik Kort moest na zijn benoeming als raadslid in de Hattemse gemeenteraad het bestuur verlaten, omdat deze 2 functies onverenigbaar zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto 2

ELBURG - Marga Schoots – Van Duren is medewerker bedrijfsvoering bij de gemeente Ermelo. Sinds 27 maart 2014 is ze echter ook namens de VVD raadslid in de gemeente Elburg.

Op www.raadslid.nu staat een uitgebreid interview met dit kersverse raadslid die, zoals ze zelf aangeeft,  het een hele eer vindt dat ze vanuit de samenleving het mandaat heeft gekregen om een grote groep mensen te mogen vertegenwoordigen en zo de kracht van onze democratie te laten werken.

Lees HIER het hele interview.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Vrijdag 23 mei aanstaande zijn de nieuwe raadsleden van de gemeente Elburg te gast bij wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc in 't Harde. De samenwerkende organisaties die zich inzetten voor het wijkontmoetingscentrum laten middels presentaties aan de raadsleden zien wat er zoal gebeurd in Jeanne d'Arc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van de gemeente Elburg heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. Burgemeester Frans de Lange: "We hebben wederom een sterk team en zijn goed toegerust op de uitdagingen van de komende bestuurlijke periode. Daarbij hebben verschillende wethouders totaal nieuwe uitdagingen gekregen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Tijdens een recent bezoek van de FDP Regionalrat Düsseldorf aan de VVD Gelderland is mede op initiatief van VVD kandidaat voor het Europees Parlement Roel Boumans uitgebreid gesproken over de onzalige plannen van de Duitse overheid tol te gaan heffen voor Nederlandse personenauto's. De VVD Gelderland en de FDP maken zich ernstige zorgen over de effecten die de tolplannen kunnen hebben op de banen voor Nederlanders en Duitsers in de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)