pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda2

ELBURG - Woensdag 6 maart brachten de fracties van CDA Gelderland en CDA Elburg een werkbezoek aan een nieuw project in Elburg. Het doel van het werkbezoek was om te worden geïnformeerd over het project “Warmtenet Vesting Elburg”. De deelnemers werden hartelijk ontvangen in de Boonzaal van het Nationaal Orgelmuseum. De leden van de projectgroep, Jan Verbree en Fenneken Anneveld - van Wesel, gaven uitleg over het innovatieve pilotproject, Warmtenet Vesting Elburg. De vier partners die hierin participeren zijn het Orgelmuseum, de Grote of Sint Nicolaaskerk, Museum Sjoel Elburg en De Haas Restaurant & Partycentrum. Zij hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het gebruik van warmte- en koude opslag in de oude binnenstad mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

68kBOeC2 400x400

ELBURG - Het bestuur van de PvdA Elburg laat weten dat fractievoorzitter dhr. E.J. (Edwin) Vonk een betrekking heeft aangenomen bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), als docent militaire geschiedenis en wetenschappelijk onderzoeker. Dhr. Vonk geeft aan dat dit een unieke kans is, die hij niet kan laten schieten. Deze aanstelling is voor hem echter niet te combineren met zijn functie als gekozen volksvertegenwoordiger, namens de Partij van de Arbeid. Edwin zal daarom per 1 april a.s. zijn raadszetel in de gemeenteraad van Elburg neerleggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda

ELBURG - Op woensdagmorgen 6 maart organiseert het CDA Elburg in samenwerking met het CDA Gelderland een werkbezoek bij het Orgelmuseum in de binnenstad van Elburg. Het doel van het werkbezoek is om te worden bijgepraat over het initiatief van het Orgelmuseum, de Grote Kerk, museum de Sjoel Elburg en restaurant De Haas om mogelijkheden voor het gebruik van warmtepompen in de oude binnenstad te onderzoeken.  De initiatiefnemers zullen een toelichting geven op de mogelijkheden en misschien ook de belemmeringen van dit initiatief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

ELBURG - Op woensdag 6 maart brengt Eerste Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie een werkbezoek aan Elburg. Bikker is de lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Eerste Kamerverkiezingen die in mei plaatsvinden. Het thema van het werkbezoek is ‘75 jaar vrijheid’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

CDA Gelderland is zeer verbaasd over de mogelijke verplaatsing van de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport.  CDA Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Vorige week kwam naar buiten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het kijken is naar het verleggen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dit nieuws veroorzaakte veel ophef en onduidelijkheid over de status hiervan. Lijsttrekker Gerhard Bos: ‘Wij willen geen laagvliegroutes, niet over de Veluwe en ook niet over een ander deel van Gelderland. Ons land is zo dichtbevolkt dat een laagvliegroute altijd voor veel overlast zal zorgen. Niet doen dus.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD CAFE

ERMELO – “Kom naar het Groot Liberaal Café op 11 maart in Ermelo en deel met ons uw zorgen en aanbevelingen. We zijn met maar liefst vier volksvertegenwoordigers present om ernaar te luisteren”, poneert het Statenlid Bert van Bijsteren uit Harderwijk. Hij doelt op Rosmarijn Boender uit Hattem en Marga Schoots uit Elburg, die samen met hem de Noord-Veluwe vertegenwoordigen op de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De vierde is Patrick Gaynor uit Doornspijk, die kandidaat is voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Groot Liberaal Café is een initiatief van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe, dat de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten verbindt. Netwerkvoorzitter Maarten Cornelissen: “We willen politiek dicht bij kiezers brengen. Dat vereist primair persoonlijke ontmoetingen van inwoners met hun volksvertegenwoordigers. Dat doen we in een ongedwongen sfeer. We hebben er inbegrepen het Tweede Kamerlid vijf uitgenodigd. Volop kans om ze allen te leren kennen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdvlieg

NW-VELUWE - Dinsdagavond 12 februari werden de raadsleden van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek uitgenodigd om zich in beslotenheid te laten informeren over, zoals aangekondigd door de vier burgemeesters, “de optimalisatie van de voorgenomen vliegroutes”. Ondanks dat de burgemeesters zich telkens uitspraken tegen het zogeheten “laagvliegen” over hun vier gemeenten zijn, presenteerden de 4 eerste burgers zich die avond door alle vier fysiek, zij-aan-zij aan tafel te zitten met de Luchtverkeersleiding Nederland en de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkbe

DOORNSPIJK - In het najaar van 2018 stond de krant er vol van: Verhuist DSV naar de kern van Doornspijk? Wat gaat dit kosten? En wat is wens van DSV zelf? Reden voor fractie en bestuur van Algemeen Belang Elburg om met het bestuur van deze trotse vereniging in gesprek te gaan. Op een koude maandagavond in het begin van februari verwacht je niet veel bedrijvigheid op een sportpark. Toch blijkt niets minder waar. Op het veld rolt de bal, de parkeerplaats staat vol auto’s. Er is volop bedrijvigheid op sportpark ‘de Haere’. Met acht heren en twee dames elftallen, meer dan tien jeugdelftallen en bijna 600 leden speelt deze vereniging een belangrijke rol in de Doornspijkse gemeenschap. Zes dagen in de week zorgen meer dan 150 vrijwilligers ervoor dat hier bijna altijd wordt gevoetbald. En dit gebeurt in 2021 al 60 jaar!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

corrieTijdens het vragenhalfuurtje in de raadsvergadering van donderdag 31 januari heeft de fractie van Gemeentebelang vragen gesteld over de vergunningverlening voor evenementen. Onlangs werden fractieleden aangesproken door enkele inwoners die graag een meerdaags evenement willen organiseren. Daarvoor hadden zij het transferium op het oog, omdat zij daar vorig jaar ook het succesvolle Brasswood festival hadden georganiseerd. De eerste stappen voor een vergunningaanvraag zijn in november 2018 gezet. Nu is men bijna drie maanden verder en is het antwoord dat een nieuw evenement op het Transferium niet mogelijk is. Het is voor onze inwoners niet uit te leggen waarom een antwoord zo lang heeft moeten duren. Hetgeen aanleiding is voor raadslid Corrie Jansen om vragen te stellen over de werkwijze en de tijdsduur van het besluit. Tevens is de vraag gesteld of er vanuit de gemeente actief is meegedacht met de organisatie. En welke maatregelen het college wil nemen om tot een vlotte vergunningsafhandeling te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 ALGEMEEN BELANG

ELBURG - De raad van de gemeente Elburg heeft maandagavond in een motie bepaald dat er beleid moet komen voor zonneparken. Algemeen Belang steunt deze visie, maar is duidelijk; geen zonneparken op waardevolle agrarische gronden. 

Een groot aantal agrariërs in onze gemeente maken zich zorgen; “Juist voor duurzaamheid in de landbouw is steeds meer grond per koe nodig. De beschikbare landbouwgronden worden steeds schaarser en duurder. Het wordt steeds moeilijker om ons beroep te kunnen uitoefenen” aldus één van de boeren. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Gelderse ChristenUnie heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten met een eigen regeling te komen om gedupeerden van drugsdumpingen te compenseren. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie waarin gedupeerde grondeigenaren verkeren. Dit omdat grondeigenaren al een jaar geen beroep meer konden doen op de regeling omtrent het opruimen van drugsafval. De rekening voor het opruimen van dit drugsafval kan in de tienduizenden euro’s lopen en werd gepresenteerd aan de grondeigenaren. Tot en met het jaar 2017 konden grondeigenaren maar 50% van de kosten bij de provincie terugvragen, mits er aangifte was gedaan en het afval werd aangeboden voor sporenonderzoek en bemonstering om de daders te kunnen achterhalen. Nadat de regeling in 2017 afliep zijn er onderhandelingen tussen het Rijk en provincies gestart over een nieuwe regeling. Reden voor de ChristenUnie om de provincie te vragen niet langer af te wachten, maar met een eigen regeling te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9319

ELBURG - In de gemeenteraad van 17 december 2018 is ingestemd met het bouwplan voor de 22 seniorenappartementen aan de Nunspeterweg 15 in Elburg. Algemeen Belang is blij met dit plan, maar geeft in een stemverklaringen aan dat er met een meer parkachtige groene invulling van dit gebied nog veel winst voor deze omgeving valt te behalen, aldus het raadslid Gertwin Visscher. Dit gebied achter de Nunspeterweg 15 was nog niet zo lang geleden een open en groen gebied, omlijst met waardevolle en beeldbepalende bomen aan de Gregorystraat. In de jaren ‘90’ kwam hier ‘Het Nieuwe Feithenhof’; de jaren daarna volgde de busbaan; er kwamen drie hoge appartementsgebouwen met aanleunwoningen aan de Gregorystraat en nu deze seniorenappartementen met een verkeersontsluiting voor al deze voorzieningen op de Gregorystraat. Dit allemaal ten koste van het groen en de rust in het Molendorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

robert

ELBURG - Vrijdag 7 december werd jongerenontmoetingsplek @Robert’s door ChristenUnie Elburg verrast met appels om hen te feliciteren met de onlangs toegekende subsidie. Vanaf 2019 ontvangt @Robert’s een subsidie van de gemeente Elburg van € 20.000.

De ChristenUnie heeft zich lange tijd ingezet voor een subsidieregeling. Het is belangrijk dat tieners zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast worden zij bij @Robert’s gestimuleerd om hun eigen steentje bij te dragen aan de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu gelderland

ELBURG - Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De kandidatenlijst voor de ChristenUnie Gelderland is vastgesteld en de hoogstgeplaatste kandidaat in deze regio is Eveline Spronk uit Elburg. Zij staat op plaats 10. (e-mail: evelinespronk@gelderland.christenunie.nl)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu elburg

ELBURG - De gemeenteraad van Elburg heeft recent een motie aangenomen over Time Out Plek Elburg (TOP). Time Out Plek Elburg is een veilige en rustige opvanglocatie voor kwetsbare inwoners, die tijdelijk en acuut andere huisvesting nodig hebben. Het is een samenwerking tussen lokale zorgaanbieders, woningcorporatie UWOON, de gemeente Elburg, kerken, maatschappelijk werk en vrijwilligers. De ChristenUnie nam het initiatief voor de motie, zodat het tijdelijke pilotproject na 2018 structureel kan blijven bestaan. De motie is met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. In 2019 wordt Time Out Plek Elburg in de raad geëvalueerd en krijgt het hopelijk een structureel vervolg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Test artikel

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

ELBURG/WEZEP - Heeft u interesse in de politiek en zou u van wel eens van dichtbij willen zien hoe ons land in Den Haag maar ook lokaal en provinciaal wordt bestuurd? De Gelderse fractie en de Noord-Veluwse CDA fracties organiseren op donderdag 29 november een busreis naar de Tweede Kamer en als inwoner van een van die gemeentes kunt u mee!  U wordt in Den Haag ontvangen door CDA fractievoorzitter Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Daarna is er de mogelijkheid om met de minister van Defensie Ank Bijleveld in gesprek te gaan. Aansluitend zal er een rondleiding zijn door het gebouw van de Tweede Kamer. Iedereen woonachtig in een van de zes Noord-Veluwse gemeenten is van harte uitgenodigd om mee te gaan met deze Haagse tour. De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf restaurant Coelenhage in Wezep. In de bus zullen raadsleden en statenleden aanwezig zijn die woonachtig zijn op de Noord-Veluwe dus u kunt onderweg met hen in gesprek gaan over politiek en natuurlijk over zaken die u en jou bezig houden in uw gemeente en provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Al het asbest dat momenteel van de Gelderse daken wordt gehaald wordt opgeslagen. Het CDA pleit voor onderzoek naar technieken om het asbest af te breken. Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Nu wordt alles in verpakte plastic zaken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken?’ Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Openbaar groen is voor iedereen belangrijk. Voor velen is het een verlengstuk van de eigen tuin en/of de woning. In de afgelopen jaren is flink bezuinigd op de kwaliteit van het onderhoud. Algemeen Belang is blij dat hierin nu verandering gaat komen en er weer geïnvesteerd kan worden in het onderhoud van de openbare ruimte. “Het is onze wens om de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te bevorderen. Goede wandelpaden en meer bankjes voor de ouderen. Speeltuinen met kwalitatief goede speeltoestellen zodat de veiligheid van de jongeren is gegarandeerd. Iedereen moet kunnen genieten van de omgeving en moet zich veilig voelen”; aldus Liesbeth ten Have van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)