IMG 20180307 WA0002

ELBURG - Op woensdagmiddag 7 maart 2018 heeft ‘Algemeen Belang’ gesproken met de leerlingenraad van ‘het Nuborgh College Oostenlicht’ over de veiligheid op school en in de gemeente Elburg. Het werd een waardevolle bijeenkomst onder het genot van een overheerlijke snack, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang. Veiligheid is voor de partij een belangrijk verkiezingsthema, vertelt de Henk Wessel aan de leerlingenraad in een promotiefilmpje. Jongeren zijn belangrijke ogen en oren in de gemeente en de partij ziet mogelijkheden hen veel nadrukkelijker bij de lokale veiligheid te betrekken. In algemene zin voelen de leerlingen zich gelukkig veilig. Wel worden er een aantal ‘unheimische’ plekken aangedragen, waar mogelijke ongewenste gasten rondhangen.  Verder is de verkeersveiligheid een belangrijk item voor de leerlingenraad. Er wordt gesproken over een onveilige fietsroute en over onduidelijke verkeersregels nabij de ronde voor de school.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8515

ELBURG - De VVD is de grote winnaar van de scholierenverkiezingen op het LFC. Na het tellen van alle stemmen kwam VVD Elburg met virtueel vijf zetels als winnaar uit de bus. De Stembus van TV Gelderland stond woensdag 7 maart bij het Lambert Franckens College in Elburg. Scholieren discussieerden met de kandidaat-raadsleden en aan het eind van de middag vonden de verkiezingen plaats. Nadat de VVD vier jaar geleden de verkiezingen op de basisschool in Doornspijk al gewonnen had, was zij deze keer, met de ChristenUnie, met afstand de grootste partij bij de verkiezingen op de middelbare school.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Snertactie

ELBURG/OOSTENDORP- “We doen graag iets terug en het symboliseert het omzien naar elkaar, waar inwoners van onze gemeente erg goed in zijn”, aldus Peter van Andel en John van Midden namens lokale partij Elburg Beleid. Op 17 maart trakteren zij op zelfgemaakte erwtensoep achter de Prins Willem Alexanderschool in Oostendorp.

Vanaf 12.30 uur is Elburg Beleid op het veldje achter de PWA te vinden met grote pannen snert. Lijsttrekker en fractieaanvoerder Peter van Andel is hobbykok en samen met kandidaat-raadslid John van Midden hebben zij een verrukkelijke, ambachtelijke erwtensoep gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0304s

In februari is de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ gestart voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor ChristenUnie Elburg reden om op bezoek te gaan bij Henk en Gerjanne Magré, die een melkveehouderij exploiteren in het buitengebied.

De ondernemers Henk Magré en Bert Jan van de Weg (beide ambassadeur voor ‘Glasvezel buitenaf’) hebben de ChristenUnie bijgepraat. De ambassadeurs onderstreepten opnieuw de noodzaak van glasvezel in het buitengebied. Steeds meer diensten worden online aangeboden. Voor veel ondernemers in het buitengebied is een snelle internetverbinding noodzakelijk voor bijvoorbeeld hun administratie, bestellingen en beveiliging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De fracties van Algemeen Belang (AB) en CDA in de gemeenteraad van Elburg maken zich zorgen over de samenwerking met de voetbalclubs bij het alcoholmatigingsbeleid. Zij dienen  maandag 5 maart een motie in over verantwoord alcoholgebruik. De aanleiding is de noodkreet van de drie voetbalverenigingen in de gemeente Elburg over de handhaving van het alcoholverbod. De verenigingen zijn het niet eens met een opgelegde ‘drankboete’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Algemeen Belang wil een cultuuromslag bij handhaving van regels. Aanleiding is de forse stijging van het aantal boetes in het laatste jaar ten opzicht van het begin van deze raadsperiode. De partij krijgt steeds vaker signalen dat bij handhaving ‘de regels’ en niet ‘de inwoners’ centraal staan. Dat moet volgens de partij andersom. Bij alle dienstverlening, dus ook bij de handhaving, hoort ‘de inwoner’ centraal te staan. Om dit te bereiken is er een cultuuromslag nodig bij de lokale handhaving. Voor Algemeen Belang is dit een belangrijk verkiezingsthema, aldus Gertwin Visscher van de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180222 Duurzaamheidsdag

ELBURG - Tijdens de Duurzaamheidsdag op 22 februari presenteerden 250 leerlingen van Lambert Franckens (LF) concrete ideeën over een groener en schoner milieu. Kandidaat-raadsleden van lokale partijen gingen met de leerlingen in gesprek over de plannen. Namens CDA Elburg was lijsttrekker Cees Dijkhuizen aanwezig: ‘We zijn verrast over het enthousiasme van de jeugd. Dakpannen die energie leveren, meer groen in de wijken en fietszones: met deze voorbeelden laten de leerlingen zien een duidelijk beeld te hebben bij een groene toekomst. Aan die groene toekomst willen we als CDA graag mee helpen bouwen’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto lelystad bord

ELBURG  - De lokale VVD-fracties uit Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Epe en Voorst keerden zich eind januari tegen de opening van het vakantievliegveld in 2019 en daarmee tegen de landelijke fractie, partijgenoten in Flevoland en de VVD-minister. Geen van de fracties is tegen vliegveld Lelystad, benadrukken ze, want de lokale VVD ziet wel degelijk de voordelen van een regionaal vliegveld. Maar het feit dat acht jaar laksheid van twee staatssecretarissen leidde tot noodgedwongen laagvliegen over de Veluwe was geen optie. Als de overheid betrouwbaar wil zijn naar Schiphol, dan evenzo naar de Veluwe. Dat geluid heeft nu gewonnen. Al blijft het nog onzeker hoe de verbeteringen in het Wezeper luchtruim op korte termijn vorm krijgen. 'We zijn er nog niet', aldus VVD Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 4063

REGIO - ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug is blij dat de minister kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. Tijdens het voortraject zijn fouten gemaakt in berekeningen en in het proces. Uitstel geeft tijd om een aantal zaken goed uit te zoeken en het vertrouwen terug te winnen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.  Als Statenfractie van de ChristenUnie hebben we eerder laten weten voor uitstel te zijn. Een besluit over opening van 'Lelystad' kan pas worden genomen nadat de overlast voor de inwoners van de Provincie Gelderland van een aanvaardbaar niveau is. De wettelijke normen voor de bescherming van mens en milieu moeten gehaald worden. En meer zekerheid is nodig dat na herindeling van het luchtruim (in 2023 of zoveel eerder als mogelijk is) vliegtuigen ongehinderd kunnen doorstijgen naar kruishoogte, zodat snel een eind komt aan de onnodig hinderlijke "laagvliegroutes". 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bibliotheek Hoge Enk

HOGE ENK - De ChristenUnie vindt het belangrijk om voorzieningen, zoals de basisschool, het buurthuis en de bibliotheek in alle kernen van de gemeente Elburg te behouden. Om te horen wat er leeft bij de vrijwilligers van de bibliotheek op de Hoge Enk ging de ChristenUnie met een aantal vrijwilligers in gesprek. De bibliotheek op de Hoge Enk bestaat al sinds 1953, eerst zelfstandig, later als uitleenpunt van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Deze locatie van de bibliotheek draait volledig op vrijwilligers, die soms al 25 jaar of langer actief zijn. Het ledental van bijna 200 op een inwoneraantal van ongeveer 1000 onderstreept het belang en de onderlinge betrokkenheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdepe

ELBURG/EPE - Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft als eerste Tweede Kamerlid Epe bezocht om met verschillende vertegenwoordigers van de lokale VVD-fracties op de Veluwe te praten over de voorgenomen en veelbesproken laagvliegroutes van vliegveld Lelystad.

Onlangs hebben deze zes lokale Veluwse fracties laten weten fel tegen de voorgenomen laagvliegroutes te zijn. Zij hebben gepleit voor het eerst herindelen van het luchtruim, waardoor er sneller veel hoger gevlogen kan worden, alvorens vliegveld Lelystad te openen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto aftrap

ELBURG  -  Vandaag lanceert SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar eigen jongerencampagne! Met hun eigen speerpunten en kandidaat gaan ze de jongeren in de gemeenten Elburg en Oldebroek opzoeken! SGP-jongeren Elburg/Oldebroek lanceert deze campagne omdat ze zien dat nog veel jongeren thuis blijven bij verkiezingen. Ze nemen meestal niet de tijd om de lange verkiezingsprogramma’s door te nemen. Daarom gaan de lokale jongeren van de SGP zélf de jongeren opzoeken met een speciale flyer, waarin heldere en concrete speerpunten staan. Ook presenteren ze hun eigen jongerenkandidaat, die zich hier hard voor zal maken, voor én na de verkiezingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180215 212148

DOORNSPIJK - Op donderdagavond 15 februari 2018 stond er een werkbezoek gepland van Algemeen Belang met het dagelijks bestuur van Dorpshuis de Deel. Belangrijkste gespreksonderwerp werd het accommodatiebeleid. Hierover is er veel onduidelijk is, zo blijkt in het gesprek. Algemeen Belang heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en wil dat het bestuur zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd. In oktober vorig jaar was er een informatiebijeenkomst over het nieuwe accommodatiebeleid. De gemeente is bezig met het opstellen van een visie, die inzicht moet bieden in maatregelen die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten te huisvesten en alle gebouwen in de gemeente zo optimaal mogelijk te benutten. “Wij hebben na deze informatiebijeenkomst niets meer van de gemeente vernomen en weten niet waar wij aan toe zijn”, zegt de bestuursvoorzitter Henk Vrijheid.  Verder is er bij het bestuur van De Deel onzekerheid over een ingediend verzoek voor grootschalig investeringen voor De Deel, waaronder ook duurzaamheidsmaatregelen. “Dit verzoek wordt niet beantwoord en daarom kunnen wij niet verder”, licht de penningmeester Klaas van Zalk toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kringloop Elburg

ELBURG - Op zaterdag 10 februari bracht ChristenUnie Elburg een bezoek aan Kringloop Elburg. Kringloop Elburg werkt met veel betrokken vrijwilligers en levert een belangrijke bijdrage aan verschillende doelen in de gemeente Elburg. Daarnaast heeft de winkel een sterke sociale functie. Veel inwoners brengen regelmatig een bezoek aan de winkel. Ook biedt Kringloopwinkel Elburg mogelijkheden voor inwoners die minder te besteden hebben. Kringloop Elburg is in 1993 opgericht ter ondersteuning van de Hervormde Gemeente Elburg. Sinds 2011 heeft de kringloop een mooi pand op bedrijventerrein Kruismaten. Er wordt al volop gewerkt aan de viering van het 25-jarig bestaan op zaterdag 30 juni 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Elburg 2

ELBURG - CDA Elburg en Harderwijk hebben met Mona Keijzer (CDA) de ontwikkelingen in het MKB besproken. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en zet zich met hart en ziel in voor de toekomst van ondernemend Nederland. De van oorsprong Volendamse staatssecretaris sprak in Harderwijk met de CDA-afdelingen van beide vissersplaatsen over actuele onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Referendum

Woensdag 21 maart 2018 wordt gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Sleepwet). We gaan dus met twee uitnodigingen naar het stembureau om onze mening te geven over twee verschillende onderwerpen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een puur lokale aangelegenheid. We kiezen voor de komende periode onze eigen Elburgse volksvertegenwoordigers uit deelnemende politieke partijen. Het raadgevend referendum over de “sleepwet” is een landelijke aangelegenheid. Wij, inwoners van Elburg, adviseren de landelijke politiek, de Tweede Kamer, over het al dan niet aannemen van de wet in zijn huidige ontwerp. Dit referendum is er gekomen omdat minimaal ruim 400.000 mensen van mening zijn dat de rechtsbescherming van de burger in de ontwerpwet onvoldoende is gewaarborgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab persbericht mfc

ELBURG - Maandagavond heeft de fractie van Algemeen Belang kritische vragen gesteld over de samenwerkingsproblemen tussen het bestuur van het MFC-Aperloo en de gemeente. Het bestuur heeft geen vertrouwen in een voortvarende aanpak. Er zijn al lang bestaande fysieke problemen in het pand, zoals de klimaatbeheersing en het realiseren van een grotere lift. Er is echter tot op heden nog steeds geen oplossing. En dit is helaas niet het enige. Het bestuur heeft ideeën hoe zij voor de toekomst van het MFC-Aperloo een rendabele accommodatie kunnen maken: een gebouw dat een trefpunt is voor alle inwoners van ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag.

Wij, lokale fracties van de VVD op de Veluwe, dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Uitstel totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180126 105609

ELBURG - CDA Elburg heeft een werkbezoek aan Van Kinsbergen college in Elburg gebracht. Tijdens het bezoek hebben lijsttrekker Cees Dijkhuizen en kandidaat-raadslid Anita Kloosterman-Barneveld met schoolleider Heidy van den Berg gesproken over de groei van de school, de toekomstplannen en de vernieuwing van het onderwijs. CDA Elburg hecht veel belang aan goed onderwijs. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8630

OLDEBROEK - Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert -Jan Segers bezocht vrijdag 26 januari de gemeente Oldebroek , één van de 'wiegen' van de ChristenUnie.  Hij loste daarmee een belofte in die hij in de zomer van 2017 had gedaan tijdens de vorming van een nieuw kabinet. Er ontstond een spannend moment toen het over medische en ethische vraagstukken ging.  Segers zei aan de onderhandelingstafel dat hij het wel moest kunnen uitleggen aan de mensen in de gemeente Oldebroek.. Aan die belofte hield de ChristenUnie Oldebroek hem . In een ontspannen setting mochten de aanwezigen Segers het hemd van het lijf vragen waarbij onderwerpen als AOW leeftijd, vliegveld Lelystad en de werkdruk in het basisonderwijs de revue passeerden. Daarnaast bezocht Segers die dag  twee bedrijven:  IJslander BV en CelaVita BV.

Foto's Alida Bosma

 

Schrijf reactie (0 Reacties)