27 7 2018 043

ARNHEM - U kunt van 29 oktober tot en met 10 december 2018 subsidie aanvragen voor ideeën die helpen bij het uitvoeren en vernieuwen van korte voorzieningsketens. Korte voorzieningsketens betekent dat er maximaal één schakel in de voedselketen van producent naar consument is.

Subsidie voor samenwerken, plan schrijven en uitvoeren

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het oprichten van een tijdelijke samenwerking
  • het samen schrijven van een plan gericht op vernieuwing van korte voorzieningsketens
  • de uitvoering van het plan.

Eerlijke prijs voor de boer

Korte voorzieningsketens leveren een belangrijke bijdrage aan de eisen die de samenleving steeds vaker stelt aan de productie, verwerking en verkoop van voedsel. Met de inzet van het derde Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)wordt vernieuwing gestimuleerd. Korte ketens verbinden de consument en de boer, leiden tot minder voedselkilometers en maken een eerlijke prijs mogelijk voor de boer.

Lokaal karakter

In de korte voorzieningsketens zit maximaal 1 schakel tussen maker en klant. Het gaat meestal over lokale initiatieven (local for local).Hierdoor moedigen vooral gemeenten vernieuwing voor korte voorzieningsketens aan. De provinciale subsidie ondersteunt gemeenten hierbij.

Subsidie voor samenwerking

We geven subsidie aan deelnemers van een samenwerking. Deze bestaat uit en minste 2 partijen, waaronder een gemeente en een streekproducent.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling leest u op de subsidiepagina subsidiepagina. Meer informatie over kennisontwikkeling op het gebied van korte voorzieningsketens leest u op  de site van Voedsel bij Gelderse gemeenten.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar aan agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingen. De subsidie is voor projecten die bijdragen aan vernieuwing en het duurzamer maken van het platteland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment