waterschapvv

REGIO -  Nederland staat voor een ongekende uitdaging als gevolg van de coronapandemie. In deze onzekere tijd wil waterschap Vallei en Veluwe koers houden, maar ook flexibel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Om duurzaam uit deze crisis te komen kiest het waterschap ervoor om gericht te investeren. Dat betekent dat er in 2021 onder andere geld wordt besteed aan de kwaliteit van de leefomgeving, de energietransitie en circulaire economie.

 Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe legt uit: “Het zijn andere tijden, maar toch ook weer niet. Ieder jaar is anders en kent zijn eigen opgaven en uitdagingen. Van ons als waterschap wordt ook in deze coronatijd verwacht dat we koers houden. De extremen in het weer maken dat de urgentie meer dan ooit voelbaar is: dit is het moment om te investeren in de blauwe toekomst van ons gebied.”

 Geringe stijging waterschapsbelasting voor inwoners en hectares

Op 25 november 2020 stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelasting 2021. Het tarief voor inwoners en hectares cultuurgrond stijgt beperkt. Zo gaat een gezin met een eigen woning in 2021 gemiddeld 2 euro per jaar meer betalen (van €270 naar €272 per jaar, stijging van 1%). De waterschapsbelasting voor grondbezitters (ongebouwd) in onbemalen gebied stijgt met €1,70 per hectare per jaar. In bemalen gebied stijgt de prijs per hectare met €2,55 per jaar. De waterschapsbelasting voor bedrijven is afhankelijk van het type en omvang van het bedrijf. Een specificatie hiervan staat in de begroting van het waterschap. Deze ligt ter inzage via www.overheid.nl.

Keuzes maken, focus aanbrengen en flexibel inspelen op ontwikkelingen

Door de eeuwen heen heeft het waterschap in wisselende omstandigheden altijd verder gebouwd aan de wateropgaven in het werkgebied. Door keuzes te maken, focus aan te brengen en in te spelen op ontwikkelingen, blijft zij dat doen. Vanuit de jarenlange kennis en expertise wordt blijvend gewerkt aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “Opeenvolgende droge zomers laten de grenzen van de maakbaarheid van ons watersysteem duidelijk zien. Dit vraagt aanpassing van ons beleid en uitvoering. Werken aan water is vitaal en gaat altijd door. Door klimaatvraagstukken met het dagelijks werk te integreren, werken we aan een duurzame leefomgeving voor nu en de toekomstige generaties. “

Begroting ter inzage

De ontwerp begroting 2021 ligt van 10 november tot en met 24 november 2020 ter inzage bij het Waterschap en via www.overheid.nl. U kunt de ontwerpbegroting, na het maken van een telefonische afspraak, inzien bij de receptie van het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, 055 527 29 11). Indien gewenst kan de begroting ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar communicatie@vallei-veluwe.nl. Ook zijn inwoners van harte welkom om de digitale vergadering van het algemeen bestuur op 25 november om 14.00 uur mee te luisteren via de link op deze pagina van Waterschap Vallei en Veluwe.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment