provincie gelderland

REGIO - Cultuur en erfgoed staan onder druk door COVID-19 en de maatregelen van de overheid.  Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat cultuur en erfgoed in onze hele provincie beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners van Gelderland. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om € 4,6 miljoen uit te trekken om te zorgen dat Gelderse inwoners toegang hebben en blijven houden tot cultuur en erfgoed, in welke regio iemand ook woont.

Nieuwe manier van werken
Daarvoor is een nieuwe manier van werken nodig. Te denken valt aan hoe instellingen hun publiek (opnieuw) kunnen bereiken, hoe ze elkaar achter de schermen kunnen versterken en hoe de instellingen kunnen zorgen dat publiek weer actief aan cultuur- en erfgoedactiviteiten kan deelnemen. De belangrijkste maatregel is de komst van een provinciale transitieregeling (€ 3 miljoen). Met deze regeling  wil de provincie samenwerkende cultuur- en erfgoedinstellingen en makers ondersteunen die op een vernieuwende manier publiek proberen te bereiken, samenwerken en publiek betrekken bij cultuur- en erfgoedactiviteiten. Daarvoor komt ook een begeleidingsprogramma. Daarnaast komt er geld voor afstemming en coördinatie binnen de regio’s (€ 1 miljoen). En  de provincie stelt € 600.000 beschikbaar voor het verder uitwerken van de verhalen van onze geschiedenis en identiteit. Dit past ook bij de plannen voor het museumbeleid, en het provinciaal beleid voor recreatie en toerisme. 

Gesprekken met 6 regio’s
De provincie Gelderland sprak met alle Gelderse gemeenten over hun toekomstplannen voor cultuur en erfgoed in hun regio. Gemeenten gaven aan zelf de verantwoordelijkheid te voelen voor hun culturele infrastructuur. Dit vraagt veel van de gemeenten. Daarom is het voor hen lastig dan ook nog te investeren in vernieuwing en een nieuwe manier van werkenwijze. Ook omdat dit vaak over grenzen van instellingen en gemeenten heen gaat. Daarvoor vragen zij de hulp in van Gelderland, en die wordt met deze maatregelen geboden.

Goed en toegankelijk aanbod
Met deze maatregelen verwachten we snel in te kunnen spelen op vragen die vanuit de regio’s worden gesteld en die passen bij de uitgangspunten van het cultuur- en erfgoedbeleid. Gedeputeerde Peter Drenth: “We helpen nu zowel de sectoren als de gemeenten stappen te zetten om dit voor elkaar te krijgen. En zo dragen we bij aan een goed en toegankelijk aanbod van cultuur en erfgoed voor al onze inwoners. Om te ontdekken, te leren, en om van te genieten.”

Noodpakket
De gesprekken, gevoerd onder leiding van Cultuur Oost, zijn onderdeel van de noodmaatregelen van 2020 waarmee we de cultuur- en erfgoedsector ondersteunden. We stelden vooraf als voorwaarde dat de plannen gericht moeten zijn op verduurzaming van de culturele infrastructuur. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 6 regionale plannen van de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek, 025 (Arnhem/Nijmegen), Noord-Veluwe, FoodValley (Gelderse Vallei) en Rivierenland. 

Snel handelen
Met de € 4,6 miljoen gaan we meteen stappen zetten. Drenth: “We willen niet wachten. Dat kan ook niet: COVID-19 vraagt om snel handelen en regelmatig aanpassen. Zo zorgen we voor een sterke sector, die klaar is voor de toekomst. Tegelijk is ook duidelijk dat we niet alles kunnen doen. Daarvoor is geen geld en niet alles past bij onze rol. We blijven in gesprek met de regio’s.” We verwachten dat de eerste maatregelen rond de zomer afgerond zijn.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment