IMG NB Perspectiefnota

REGIO - De komende twee jaar gaat de provincie investeren in vernieuwing en herstel van de coronapandemie . De economie en samenleving van Gelderland moeten daardoor straks weer volop kunnen draaien. Dat wil de provincie de komende 2 jaar bereiken met de plannen in de tussenbalans Deze bestuursperiode wordt er in totaal nog € 370 miljoen geïnvesteerd in Gelderland. Hiervan wordt € 200 miljoen uit het stamkapitaal gehaald. Andere belangrijke thema’s de komende tijd zijn klimaat en stikstof.

Laatste vrije middelen gebruikt

Ondanks dat er de komende 2 jaar extra geld uitgetrokken wordt, moesten er scherpe keuzes gemaakt worden om de inzet te bepalen. De laatste vrije middelen voor deze bestuursperiode, ruim € 7 miljoen, worden gebruikt voor de 6 aangenomen moties bij de Kadernota MTR. “Als er nieuwe plannen komen, kunnen we andere dingen minder of niet doen”,aldus gedeputeerde Jan Markink.

Geld voor samenwerking en lokale journalistiek

"Een aantal plannen die in de MTR zijn afgesproken, kunnen nu worden uitgevoerd. De Staten worden gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen. Gedeputeerde Staten willen bijvoorbeeld € 175.000 uittrekken voor een onderzoek naar samenwerking in Gelderland. Ook vraagt het college weer om geld uit te trekken  voor Omroep Gelderland, voor de regionale binding en de versterking van lokale journalistiek. Dit is een bedrag van € 1.250.000. Andere plannen worden de komende 2 jaar in de begroting 2022 of in  andere P&C-documenten aan Provinciale Staten aangeboden"

'Tijd voor een winstwaarschuwing'

Markink: "Ondanks de extra investeringen is het tijd voor een winstwaarschuwing. De rente op het stamkapitaal droogt op. Als we niets doen, zadelen we een volgend college bij voorbaat op met tekorten. Dat willen we voorkomen. Daarom gaan we de komende tijd bekijken wat we hier aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door de uitgaven omlaag te brengen, of de middelen anders te verdelen. Ook wordt onderzocht of de opbrengst van het stamkapitaal verhoogd kan worden met investeringen."

Eigenlijk had de provincie nu al minder middelen beschikbaar, maar om Gelderland in deze crisis extra te ondersteunen wordt eenmalig € 200 miljoen uit het stamkapitaal gehaald.

Midterm review / perspectiefnota 2022

In de jaarlijkse perspectiefnota staan de speerpunten voor het volgende jaar. Deze worden vervolgens uitgewerkt in de begroting. Dit jaar wordt de perspectiefnota 2022 samengevoegd met de uitwerking van de Midterm review, ofwel de tussenbalans. In dit gecombineerde document kijkt de provincie vooruit naar de komende 2 jaar.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment