provincie

REGIO - Bereikbaarheid, duurzame landbouw, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving: voor veel maatschappelijke opgaven hebben organisaties, gemeenten en een provincie elkaar hard nodig. Daarom willen we samen met gemeenten onderzoeken hoe we nóg beter kunnen samenwerken in Gelderland. “Uiteindelijk zijn we één overheid. Door goed samen te werken worden we een sterker en beter bestuur voor onze inwoners en bedrijven”, aldus gedeputeerde Algemeen Bestuur Jan Markink.

Gezamenlijk leerproces

Met het project ‘Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’ willen we samen met de betrokken partners 5 Gelderse samenwerkingsprojecten onderzoeken. Er wordt gekeken naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, het samenspel en de inzet van instrumenten om de gezamenlijke doelen te bereiken. Het onderzoek wordt begeleid en geëvalueerd door onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zo ontstaat een gezamenlijk leerproces.

Onafhankelijke begeleidingsgroep

De provincie initieert en faciliteert dit onderzoek maar zal dezelfde positie innemen als andere deelnemende partners. Voor de inhoudelijke keuzes wordt een onafhankelijke begeleidingsgroep ingesteld, onder leiding van Helmi Huijbregts. Zij besluiten welke projecten onderzocht worden, functioneren als klankbord voor de onderzoekers van de HAN en bewaken de voortgang van het project.

Voor de zomer wil de begeleidingscommissie besluiten over de te onderzoeken samenwerkingsprojecten. Daarna worden de betrokken partners uitgenodigd. Markink: “Dit onderzoek slaagt net als veel andere projecten alleen als we samen meedoen. Ik wil daarom gemeenten oproepen om met ons te leren hoe we een nog beter bestuur kunnen worden voor onze inwoners.”

Vervolg op eerder onderzoek

Het project ‘Partners van Gelderland’is een vervolg op een eerder onderzoek dat wij lieten doen voor eigen functioneren. In 2018 onderzocht een commissie, ook onder leiding van Helmi Huijbregts, de bestuurskracht van de provincie. Deze commissie voerde gesprekken met veel gemeenten en andere partners over de onderlinge bestuurlijke omgang. Het eindrapport leverde 3 strategische opgaven op: wederkerigheid, een opener bestuurscultuur en een breder repertoire in rollen en instrumenten.

Helmi Huijbregts: “Met ‘Partners van Gelderland’ gaan we onderzoeken hoe de huidige samenwerking verloopt, welke vooruitgang er is bereikt en waar kansen liggen om de samenwerking in Gelderland verder te ontwikkelen.” Het rapport wordt begin 2022 gepresenteerd door de begeleidingsgroep.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment