bouw

REGIO - De woningnood in Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan betaalbare woningen voor starters, alleenwonenden en doorstromers. Gedeputeerde Staten zetten € 3 miljoen in om de bouw van sociale huurwoningen in Gelderland te versnellen. Dit doen zij door subsidie aan gemeenten te verstrekken.

Actieplan Wonen

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met het Actieplan Wonen willen we de woningbouw versnellen. Er is vooral een tekort aan betaalbare woningen. Met deze subsidieregeling versnellen we de bouw van sociale huurwoningen. Zo geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.”

Haalbaar en Betaalbaar

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met zaken als bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn extra investeringen nodig om deze woningen te kunnen bouwen. Tegelijkertijd willen we de woningen betaalbaar houden. Hierdoor ontstaat vaak een financieel tekort, waardoor de bouw stagneert. Met de nieuwe regeling ‘Betaalbaar Wonen’ nemen we een deel van deze publieke kosten voor onze rekening om de woningbouw haal- en betaalbaar te maken.

Binnen 2 jaar van start

Gemeenten kunnen in 2021 de hele maand november een subsidieverzoek indienen. Ze kunnen maximaal € 7.500 per woning aanvragen om de publieke kosten voor de woningbouw te dekken. De gemeente draagt zelf minstens 30% van het publieke tekort.

De regeling is een tenderregeling, waarbij de aanvragen worden beoordeeld op effectiviteit (aantal sociale huurwoningen) en kwaliteit (woningdifferentiatie en duurzaamheid). De eisen van deze regeling zijn dat de bouw van de woningen binnen 2 jaar van start moeten gaan. Ook moeten de huurwoningen minimaal 20 jaar sociale huurwoningen blijven, zodat ze voor langere tijd betaalbaar blijven.

Woningbouw Impuls

De subsidieregeling sluit aan bij de landelijke Woningbouw Impuls voor gemeenten. Deze richt zich op betaalbare woningen in projecten met meer dan 500 woningen. De Gelderse regeling Betaalbaar Wonen stimuleert de bouw van sociale huurwoningen in minder grote projecten, waardoor ook kleinere gemeenten hier gebruik van kunnen maken. Voor de Gelderse aanvragen voor de landelijke Woningbouw Impuls regeling heeft de provincie al € 9,4 miljoen aan cofinanciering beschikbaar gesteld. We informeren gemeenten binnenkort over de subsidieregeling betaalbaar wonen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment