NUNSPEET - De cursus Dementie en onrust wordt door het Netwerk Dementie wegens succes herhaald, nu in Nunspeet, en is bedoeld voor iedereen die zorgt voor mensen met dementie zodat u met meer begrip en mogelijkheden de persoon met dementie kunt verzorgen en ondersteunen. De cursus is o woensdag 14 januari 2015 van 19.00 - 21.15 uur in Nunspeet.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jacobus Wieman

NUNSPEET - Het poppentheatercabaret van Jacobus Wieman leeft! Een voorstelling vol kleine wonderen waar zowel jong als oud van kan genieten. Koos Wieman zal op zaterdag 27 december alles gaan vertellen over poppenspel. Alle poppenspeltechnieken wil hij laten zien. Maar zodra hij een pop laat zien, al is het maar één enkele handschoen, dan gaat die pop zijn eigen gang. Terwijl Koos vertelt dat hij de baas is over zijn handen en zijn poppen, houden die handen en poppen hem voor de gek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - In het komende jaar verandert er veel in zorg en welzijn. Eén ding is zeker: ook in 2015 is de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking gegarandeerd. Dit blijkt onder andere uit afspraken tussen gemeenten en MEE Veluwe over de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning in 2015. Hiermee is de basis gelegd om meedoen naar vermogen mogelijk te maken voor iedereen die dat wenst binnen de eigen gemeente. Eigen regie, en het versterken van de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk om iemand heen, zijn hierbij uitgangspunten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kasteel-na

OOSTERWOLDE - Het kasteel op Landgoed Morren is in opdracht van Drieklomp Makelaars en Rentmeesters uit Nunspeet gereed gemaakt voor de verkoop. De dakgoten zijn schoongemaakt en het gras gemaaid, de bomen en struiken flink gesnoeid en er is na het verwijderen van veel onkruid nieuw grind aangebracht op de oprijlaan. Nu ziet het geheel er weer netjes uit, in tegenstelling tot voor kort, waarbij de aanblik niet erg representatief meer was. Dankzij de inzet van de naburige Stichting Je Maintiendrai en Hoveniersbedrijf Van Gelder uit Oosterwolde, is het kasteel nu weer goed toonbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoekers

ZWOLLE - In verband met de feestdagen zijn er enkele aanpassingen in de bezoek- en openingstijden van Isala.

De bezoektijden op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag zijn hetzelfde als op zondag, van 10.45 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. De bezoektijden op kerstavond en oudejaarsavond kunnen per verpleegafdeling verschillen. Informatie hierover is beschikbaar bij de desbetreffende afdeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thuisziekenhuis

ZWOLLE - ​Bevallen is al spannend genoeg. Onzekerheid rond de gang van zaken in het ziekenhuis is wel het laatste wat u daarbij kunt gebruiken. Het team van de afdeling Verloskunde van Isala begrijpt dit en nodigt u daarom uit voor een voorlichtingsavond voor zwangeren en hun partner. Deze avond vindt plaats op maandag 5 januari van 20.00 tot 21.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

strafrecht

REGIO - Sommige mensen zien Oud en Nieuw als dé nacht om brand te stichten, gevechten met de politie uit te lokken of gevaarlijk te stunten met vuurwerk. Om hen af te schrikken, eist het Openbaar Ministerie op (super)snelrechtzittingen straffen die 75 procent hoger zijn dan normaal.Wie geweld pleegt tegen politie, brandweer of ambulancepersoneel kan rekenen op een 200 procent hogere eis. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling worden opgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zorgverzekering

REGIO - Veel mensen veranderen niet van zorgverzekeraar. Maar wie dat wel wil, kan nog tot eind deze maand de oude zorgverzekering opzeggen en een nieuwe verzekeraar uitzoeken. Verleidelijk zijn de zogenoemde budgetpolissen. Maar let op, het kan zijn dat de zorgverzekeraar die de polis aanbiedt niet met ieder ziekenhuis een contractafspraak heeft.

Isala heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten. Noorderboog in Meppel heeft dezelfde afspraken met dezelfde zorgverzekeraars. Maar een contract hoeft niet te betekenen dat alle polissen die deze verzekeraar aanbiedt onder dit contract vallen. Met een aantal budgetpolissen kunt u wel bij Isala terecht. Maar controleer het altijd door bijvoorbeeld even te bellen met de verzekeraar of door het na te kijken in de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar. Voor spoedzorg kunt u altijd in ieder ziekenhuis terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De komende jaren investeren 45 Gelderse woningcorporaties flink in een kwaliteitsverbetering van ca. 10.000 sociale huurwoningen. Door een bijdrage van Provincie Gelderland kunnen deze corporaties nóg meer investeren in het duurzaam maken van deze woningen.

Bewoners krijgen door het aanbrengen van extra energiebesparende maatregelen een lagere energierekening én meer wooncomfort. Bovendien heeft de investeringsimpuls van Provincie Gelderland een positief effect op de werkgelegenheid. Naast ca. 600 banen in de bouw worden ook 150 leerlingwerkplaatsen gerealiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN – Terwijl het buiten de regio in Nederland nog niet echt wil vlotten, trekt 'Kerst in oud Kampen' internationale wel interesse. Vanuit Winnipeg – Canada wel te verstaan. Na een, op 29 november op facebook geposted bericht, waarin ook 'likers' in de VS van harte welkom werden geheten, kwam er ook een reactie uit Canada. Met de mededeling dat zij ook daadwerkelijk naar het festival zouden komen! Canadezen die naar 'Kerst in oud Kampen' komen! Dat vraagt om een nader onderzoekje!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Zwolse introductieweek voor HBO studenten breidt in 2015 fors uit. Waar in 2014 circa 600 studenten deelnamen aan de HBO Bruisweek worden nu 2.000 studenten verwacht. De groei komt voort uit een intensievere samenwerking tussen de opleidingen van de Hogescholen en Buro Ruis. De opleidingsintroducties en de HBO Bruisweek worden geïntegreerd in één grootse aftrap van het nieuwe schooljaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vak

REGIO - Toeristen in Nederland gaan net als vorig jaar het liefst naar de provincie Gelderland op vakantie. Het totaal aantal vakanties op de Veluwe en Veluwerand is met 2 procent afgenomen.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Vrijetijdseconomie: 'Het past in ons beeld dat de Veluwe vooral in trek is voor de kortere vakanties. Dat betekent niet dat we samen met het bedrijfsleven en gemeenten achterover leunen maar hard moeten blijven werken aan een attractief toeristisch product. En aan de gezamenlijke campagne Gelderland levert je mooie streken...'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veluwe

Door Alida Bosma

De wandeling Ede – Wolfheze slingert door bos- , heide en gras gebied. Dat de winter in aantocht is zien we om ons heen. Bruine bladeren knisperen onder onze voeten. Kale takken van de bomen laten ons door het bos heenkijken. Ze zien er koud glibberig en onaantrekkelijk uit. De stammen van de berkenbomen sieren met hun prachtige witte bast het landschap. Het uitgestrekte bos, heide en landbouw gebied "Planken Wambuis" is sinds 1980 eigendom van Natuurmonumenten. Het beheerst ruim 2000 hectare. Op de Valenberg heeft Natuurmonumenten een uitkijktoren geplaatst. Jammer genoeg is het vandaag wat heiig zodat het uitzicht wat tegen valt.

Kijk HIER voor een fotoreportage van Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker bezocht maandag 1 december Aventus in Apeldoorn om de resultaten van een onderzoek naar kwetsbare jongeren op de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe in ontvangst te nemen. Ook ging de minister in gesprek met jongeren, ouders, belangenorganisaties, werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. De regio doet het ten opzichte van de landelijke situatie goed. Relatief veel jongeren, waaronder ook relatief veel met een niet-westerse achtergrond, kiezen voor een Beroepsbegeleidende leerweg - BBL - techniekopleiding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Om extra risico's van vogelgriep voor agrariërs uit te sluiten heeft Waterschap Vallei en Veluwe de controles op het slootonderhoud aangepast. Bij de herschouw – een tweede controle – hebben medewerkers van het waterschap de erven gemeden en de inspecties uitsluitend uitgevoerd vanaf de openbare weg. Uit de herschouw blijkt dat de meeste onderhoudsplichtigen hun sloten goed hebben onderhouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De politie heeft deze week, in een strafrechtelijk onderzoek naar het omkatten van afvalstoffen, de directeur en een leidinggevende van een afvalinzamelaar op de Noord-West Veluwe aangehouden voor verhoor. De verdenking is dat zij leiding hebben gegeven aan een vermoedelijke fraude met de afvalstoffen. Het bedrijf heeft hier vermoedelijk meer dan 1.000.000 euro mee verdiend, zo laat het Openbaar Ministerie donderdag weten. Het OM meldt niet waar het bedrijf gevestigd is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vocal match 027

OLDEBROEK - De leden van het koor Vocal Match zijn woensdag 3 december verrast met een mooi bedrag van 977,31 euro voor het project Fonkelende Pareltjes. Mevrouw Rie Flach-Koopmans, Regiocoördinator Collecte Overijssel en Oost-Gelderland van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), kwam persoonlijk naar de Talter toe om  de op dat moment repeterende koorleden persoonlijk de schenking te overhandigen.

Vocal Match is een bijzonder koor voor mensen mét en zónder beperking die een gezamenlijke passie hebben: zingen en muziek maken. De doelgroep van het koor is: Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap van 16 jaar en ouder, die kunnen zingen en daar plezier aan beleven. In een groep kunnen functioneren en voldoende zelfredzaam zijn (al dan niet met hulp van ouders/zorgbegeleiders). En mensen zonder handicap van 16 jaar en/of ouder, die kunnen zingen en daar plezier aan beleven. Bovendien als "voorbeeld" willen zijn betreffende muzikale ondersteuning.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsbeeld2

ZWOLLE - Zwolle staat in de periode van 6 december 2014 tot en met 25 januari 2015 in het teken van het IJsbeelden Festival, een spectaculair evenement met in de hoofdrol meer dan 40 opzienbarende voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen, gehakt uit enorme blokken ijs. Het thema is 'World in Motion'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ode

REGIO - Bands, singer-songwriters, koren, rappers, en andere muziekmakers worden uitgenodigd een nummer te schrijven over Gelderland. Op 3 december start de muziekwedstrijd 'Ode aan Gelderland'. Met Ode aan Gelderland wil Netwerk Gelderland zichtbaar maken welk muzikaal talent er is in Gelderland en de Gelderse identiteit 'vangen' in woorden en muziek.

De jury van Ode aan Gelderland bestaat uit 5 personen die een hart voor Gelderland en voor muziek hebben. Juryvoorzitter is de Gelderse Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. De deelnemers zullen strijden om twee prijzen. De jury reikt een prijs van 1.000 euro uit aan de deelnemer die zij het best vindt. De publiekswinnaar mag een dag de studio in!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jO

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)