Foto educatief programma

ELBURG/REGIO - Geralde Mekelenkamp en Inge van der Linde, leescoördinatoren van de Looschool, hebben uit handen van Jantine den Toom, medewerker Educatie van de Bibliotheek Noord-Veluwe, het eerste exemplaar van het nieuwe Educatief programma voor basisscholen ontvangen. Inge van der Linde is blij met alle mogelijkheden die de bibliotheek biedt via dit Educatief programma. Ook de leerlingen zien het belang van lezen. "Lezen is heel belangrijk, wij kunnen leren lezen en hebben mooie boeken, kinderen in arme landen hebben dat niet" vertelde een leerling.

Het vernieuwde Educatief programma is ontstaan uit de samenwerking van vier Veluwse bibliotheken. Het werkgebied van de bibliotheken Brummen | Voorst, Cultura – Ede, Nijkerk en Noord-Veluwe omvat meer dan 200 scholen voor primair onderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eicher

HULSHORST - Op 17 mei 2014 wordt in Hulshorst het allereerste Eichertreffen georganiseerd! Indien u als bezitter van een Eicher mee wilt doen aan de evenement dan kunt u zich per mail opgeven via Franklammers3@hotmail.com

Indien u geen Eicher heeft, maar wel graag wilt komen, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Het treffen begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ondertekening convenant

REGIO - Op donderdag, 8 mei 2014, is een samenwerkingsconvenant getekend door de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe. Deze partijen hebben verschillende taken maar ook samenhangende belangen in het geval van een ramp of crisis. Naast landelijke sturing op samenwerking is er op regionaal niveau behoefte om samenwerkingsafspraken op een aantal terreinen vast te leggen. Doel van het convenant is om de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing te borgen en daar waar mogelijk te intensiveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NUNSPEET - Vanaf juni 2013 heeft de tentoonstelling over de Oranje Fonds Kroonappels een jaar lang een reis gemaakt door het hele Koninkrijk. Met trots presenteren zij daar niet alleen de prachtige winnaars, maar ook de andere sterke finalisten, van Groningen tot Maastricht en van Zeeland tot Aruba. U kunt deze bijzondere tentoonstelling tot en met 19 mei 2014 bezichtigen in Veluvine.

De Oranje Fonds Kroonappels Vanaf 30 april 2013 is het beschermpaar van het O

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

1797964 287429304755051 4436667082734097239 n

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HEERDE - Het is bijna weer zover. Op de vertrouwde 2e pinksterdag (9 juni) wordt het motorcrosscircuit van Heerde omgetoverd tot autocircuit. Bij de MSV NOV wordt de motor één dag ingeruild voor een auto. Men kan de gehele dag op het circuit rijden met een 4x4 auto. Er is voor de geoefende rijder een speciaal circuit uit gezet. Maar ook voor de niet geoefende 4x4 rijder is er een baan uitgezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO/ELBURG - De provincie Gelderland heeft voor bedrijven op deVeluwe een test online gezet die duidelijkheid geeft over de gevolgen van de natuurplannen. De check is opgezet op verzoek van VNO-NCW en geeft antwoord op de vraag of bedrijven een vergunning Natuurbeschermingswet moeten aanvragen. De Veluwe is één van de grootste Natura 2000-gebieden in Gelderland. Bedrijven in de nabijheid van dit gebied kunnen vergunningplichtig zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Op 1 mei is het officiële zwemseizoen van start gegaan. De kans op zonnig en droog weer stijgt en veel mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De waterschappen hebben daarom de Zwemwater App gelanceerd, met daarin actuele gegevens van 800 zwemlocaties. De kwaliteit van zwemwater kan in een warme periode snel veranderen. De kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme neemt toe en dat kan zwemmers (ernstige) gezondheidsklachten opleveren. Zomaar een Nederlandse zwemplas inspringen is dus niet verstandig. Waterschappen onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties. Samen met Rijkswaterstaat en de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO/ELBURG - Elk jaar is er een werkgelegenheidsenquête bij de Gelderse bedrijfsvestigingen. De resultaten van 2013 laten zien dat ten opzichte van 2012 de werkgelegenheid met bijna 900 personen is afgenomen. Deze afname is wel minder dan het gemiddelde van de provincie. Alleen in Hattem (+9) en Nunspeet (+144) nam de werkgelegenheid in 2013 toe. Elburg telde op 1 april 2013 8.809 (- 256) werkzame personen en 1.579 (+ 57) bedrijfsvestigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Stichting Als kanker je raakt biedt zingeving, ondersteuning en ontmoeting

HATTEM – Onder het thema 'Zin in Leven?!' organiseertde stichting Als kanker je raakt een lotgenotendag voor iedereen, die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging. De dag wordt gehouden op woensdag 11 juni 2014 van 10.30 uur tot 15.30 uur; plaats van ontmoeting is 'De Smidse', Hezenbergerweg 50, 8051 CJ Hattem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)